උපදෙස් මාලාව

සිංහල බ්ලොග්කරුවන්නේ සංසදයේ Google සමුහයට ලිපියක් එවීමට පෙර

පැනයක් ඇසීමටපෙර කරුණාකර http://groups.google.com/group/sinhala-bloggers වෙත ගොස්, පැනය කෙටියෙන් සටහන් කොට Search This Group බොත්තම ඔබා, මේ පැනය කලින් ඇසූ එකක් දැයි බලන්න.

Subject / ඊමේල මාතෘකාව

තමන්ගේ පැනයට/අදහසට අනුව කෙටියෙන් යොදන්න.

Email Content / ඊමේල පණිවුඩය

 • හැකි සෑම විටම සිංහල යුනිකේත යොදාගන්න, ඉංග්‍රීසි භාවිතය ගැටලුවක් නොවේ.
 • කෙටියෙන් ඔබේ ගැටලුව/අදහස ඉදිරිපත් කරන්න.
 • සැම විටම text ලෙස ඊමේල් එක එවන්න, HTML, ප්‍රමාණයෙන් විශාල, විවිධ වර්ණ වලින් ඇති අකුරු භාවිතා නොකරන්න.
 • සිනහා මුනු :) :( භාවිතය ගැටලුවන් නැත.
 • විශාල ප්‍රමණයේ අත්සන් (signature) භාවිතයෙන් වැලකී සිටින්න.
 • පාසල් කාලයේ උගත් ආකාරයට, ලිපියක් ලියන ආකාරය යොදා ගැනීම උචිතයි.
 • සැම විටම සියලු වයස් කාණ්ඩ වලට ගැලපෙන ලෙස බස හසුරවන්න.
 • සැම විටම සිංහල බ්ලොග්කරණයට අදාල දෑ කතාකරන්න, සිංහල බ්ලොග්කරණයට අදාල නැති තාක්ෂණික ගැටලු ඇත්නම් http://groups.google.com/group/techkatha Google සමුහටය ඔබේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන්න.

When Replying / පිලිතුරු ඊමේල් යැවීමේදී

 • සෑම විටම ඇසූ පැනයට යටින් පිලිතුරු ලියන්න.
 • අනවශ්‍ය කොටස් මකන්න.
 • වෙනත් සංවාදයක ලිපි මාලාවකට reply භාවිතාකර, එහි අන්තර් ගතය හා subject එක මකා, වෙන ගැටලුවක් ඉදිරිපත් නොකරන්න, සෑම විටම අලුත් ගැටලුවක් සදහා "Compose New" යොදාගන්න.

What NOT to do / නොකලයුතු දෑ

 • තමන්ගේ බ්ලොග් අඩවිය සින්ඩිකේටරයට ඇතුලත් කිරීමට ඉල්ලමින්, Google සමූහයට ඊමෙල් එවීමෙන් වලකින්න, ඒ සදහා http://blogs.sinhalabloggers.com/add-blog/ වෙත යන්න.
 • තමන්ගේ බ්ලොග් අඩවිය/බ්ලොග් ලිපි බලන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් ඊමේල් එවීමෙන් වලකින්න.
 • වෙලදාම්/ප්‍රචාර කටයුතු සදහා Google සංසදය යොදා නොගන්න.
 • Forward ලිපි එවීමෙන් වලකින්න.
 • වෙන කතා බහක යන ලිපි මාලාවක් මැද්දෙන් වෙන ගැටලුවක්, අදාල නොවන දෙයක් ඉදිරිපත් නොකරන්න.
 • අසභ්‍ය, වැඩිහිටියන්ට පමණක් වන දෑ එවීමෙන් වලකින්න.
 • මෙහි පූර්ණකාලීනව වැඩකටයුතු කරන අය නොමැති බැවින් පැනයට පිලිතුරු ඉක්මනින් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා සිටීමෙන් වළකින්න.
 • එකම පැනය නැවත නැවත එවීමෙන් වළකින්න.

බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදය අදහස් ප්‍රකාශකිරීමේ අයිතියට ගරු කලද ඉහත නීතී/රීති වලට පටහැනි ඕනෑම දෙයක්, Google සමූහයට යැවීම වැලැක්වීමට, ඉවත් කිරීමට සිංහල බ්ලොග්කරුවන්නේ සංසදයේ කලමණාකරුවනට අයිතියක් ඇති අතර, ඔබව සංසදයෙන් ඉවත්කිරීමටද අයිතියක් ඇත.


 

සිංහල බ්ලොග් කියවනයට බ්ලොග් අඩවියක් ඇතුලත් කිරීමේදී

 1. ඇතුළත් කළ හැක්කේ සිංහල යුනිකේත මගින් ලියූ සිංහල බ්ලොග් අඩවි පමණි.
 2. ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කිරීමට දින 14ක් දක්වා ගතවීමට ඉඩ ඇත.
 3. බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කිරීමට නැවත නැවත ඉල්ලා සිටීමෙන් වලකින්න.
 4. දින 14ක් ඇතුලත ඔබගේ අඩවිය ඇතුලත වී නැත්නම් admin {at} sinhalabloggers {dot} com වෙත ලියන්න.
 5. ඔබගේ බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කල පසු, ඒ බව ඔබට ඊමේල් මගින් දැනුම් දෙනු ලැබේ.
 6. ඔබ ලියපු ලිපියක් සින්ඩිකේටරෙයේ දිස්වීමට පැය 1~2 දක්වා කාලය ගතවිය ගැක.
 7. දින 90 තුල අලුත් ලිපියක් නොලිව්වොත්, එය සින්ඩිකේටරයෙන් ඉවත් කිරීමට සිදුවෙයි.
 8. ඡායාරූප පමණක් හා සිංහල අන්තර්ගතය අඩු අඩවි ඇතුලත් නොකෙරේ. (ඡායාරූප බ්ලොග් එකක් නම් සිංහල අන්තර්ගතයක් ඇතුළත් විය යුතුයි.)
 9. විවිධ වයස් සීමාවල පරිශීලයකයන් පැමිණෙන නිසා අසභ්‍ය/වැඩිහිටියන්ට පමණක් ලියවෙන අන්තර්ගතයක් සහිත බ්ලොග් (Content Warning සහිත හෝ රහිත) ඇතුළත් නොකෙරේ.
 10. වෙනත් අයගෙන් පිටපත් කළ ලිපි ඇතුළත් බ්ලොග් අඩවි, ස්පෑම් අඩවි ආදියද ඇතුළත් නොකෙරෙනු ඇත.
 11. බ්ලොග් අඩවිය ඇතුලත් කිරීමට සුදුසු දැයි තීරණය කිරීමට සිංහල බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ කලමණාකරුවන්ට අයිතියක් ඇත.
 12. ඔබ ඇතුළත් කරන අඩවියට එරෙහිව පැමිණිල්ලක්, නීති/රීති උල්ලංඝණයක් ඇතිවුවහොත් ඒ පිළිබඳව තීරණය කළමනාකාරිත්වය සතුවන අතර, ඒ බ්ලොග් අඩවිය සින්ඩිකේටරයට නුසුදුසුයැයි තීරණය වුවහොත් ඉවත් කෙරෙනු ඇත